มิถุนายน 19, 2017

ตลาดท่าเสด็จ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ที่ซื้อของฝากหนองคาย

ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ทำการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ที่นี่จึงเป็นที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองและทำหนังสือเดินทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ”

ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้

 

ที่ตั้งของตลาดท่าเสด็จอยู่ริมแม่น้ำโขง บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย สามารถมองเข้าไปเห็นประเทศลาว เห็นบ้านเรือน วิถีชีวิตคนลาว สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมีร้านกาแฟเก๋ๆ บรรยากาศแบบย้อนยุค ชื่อ ร้านกาแฟ ณ ตลาดท่าเรือ แนะนำให้แวะพักชิมกาแฟและถ่ายรูปเล่นที่ร้านนี้