ธันวาคม 4, 2018

น้ำตกธารทอง

น้ำตกสวย ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ 1 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตร ปลายทางของแม่น้ำไหลลงสู่ลำน้ำโขง เหมาะแก่การมาเที่ยวชมในช่วงฤดูฝน

คือระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ซึ่งจะมีแอ่งน้ำให้เล่น ส่วนบริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น และในบริเวณใกล้เคียงยังมีร้านค้านำสินค้าการเกษตรมาจำหน่าย รวมไปถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ก่อนเดินทางไปเที่ยวยังน้ำตก ทั้งนี้บริเวณน้ำตกห้ามนำอาหารลงไปรับประทาน