พฤษภาคม 11, 2018

ภูห้วยอีสัน

ภูห้วยอีสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบ กว้างไกลสุดตา ถือเป็น จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของหนองคาย เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขงซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบาสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่ง ได้ชัดเจน โดยระหว่างเส้นทางสามารถชมทะเลหมอกได้ประมาณ 2 จุด คือ จุดชมวิวสูงสุดที่เป็นพื้นที่ของ อ บ ต บ้านม่วง และอีกหนึ่งจุด คือ พื้นที่ของครัวไม้น้ำซึ่งจะอยู่ถัดลงมาด้านล่าง ซึ่งแต่ละจุดก็มีมุมมองที่สวยงามต่างกัน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.30 น.- 08.00 น.

การเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอีสัน ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวขึ้นไปให้จอดรถไว้ข้างล่าง จากนั้นให้ใช้บริการ รถอีแต๋นของชาวบ้านขึ้นไป โดยต้องมายังจุดนัดพบซึ่งมีให้เลือกขึ้นรถ 2 จุด คือ หน้าอ.บ.ต. บ้านม่วง โทร 042 414 871 087 219 5500 อีกจุด คือ ครัวไม้น้ำ 085-0017411 ซึ่งทั้งสองแห่งจะแยกออกจากกัน หากใช้บริการรถอีแต๋นโดยขึ้นที่ อ บ ต บ้านม่วง รถจะพาขึ้นไปยัง จุดชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลโดย อ บ ต บ้านม่วง หลังจากนั้นก็ค่อยเดินเท้าลงมายังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำก็ได้ แต่ถ้าใช้บริการ รถของครัวไม้น้ำ รถก็จะพาขึ้นไปชมวิวยังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำซึ่งอยู่ถัดลงมาข้างล่าง ส่วนนักท่องเที่ยวท่านใด ต้องการขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของ อบ ต บ้านม่วง ต้องเดินขึ้นไปเองซึ่งค่อนข้างชันพอสมควร หรือจะอาศัยรถอีแต๋นที่วิ่งผ่านไป มาขึ้นไปก็ได้แต่ตอนกลับ หากมารถของบ้านม่วงก็ต้องกลับรถของบ้านม่วง แต่ถ้าขึ้นรถของครัวไม้น้ำก็ต้องกลับรถของครัวไม้น้ำ โดยสามารถไปรอขึ้นรถยังที่ทำการทั้งสองแห่งได้เลยมีรถออกตลอดเวลา    otherjerusalem.com

การเดินทางไปภูห้วยอีสัน
โดยรถส่วนตัว
อำเภอสังคมห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 95 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย – เลย จากตัวเมืองหนองคาย วิ่งผ่านอำเภอท่าบ่อผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอสังคมจากอำเภอสังคมตรงไปเรื่อยประมาณ 22 ก.ม. จะถึงครัวไม้น้ำก่อน จากนั้นก็จะถึง อ.บ.ต บ้านม่วง ซึ่งทั้งสองจุดเป็นจุดขึ้นรถอีแต๋นไปยังภูห้วยอีสันแต่แยกออกจากกัน นักท่องเที่ยวต้องเลือกว่าจะใช้บริการของที่ใด
การเดินทางไปอำเภอสังคมโดยรถทัวร์
ใช้บริการของ บริษัทบุษราคัมทัวร์
กทม 02-936-0483 ,029360772 , 02-9364247
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=300
สาย 933 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-ศรีเชียงใหม่ เที่ยวแรก เวลา 18.30 น. ส่ง อุดร,หนองคาย,ท่าบ่อ,ศรีเชียงใหม่,ปลายทาง อ.สังคม