มิถุนายน 19, 2017 วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

 วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ใตเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวเมืองหนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม ตามตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลางและพระใสประจำน้องคนสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่เวียงจันทน์

    ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามลงเรือข้ามฝั่งมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดพระสุกจมน้ำหายไป ส่วนพระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย จนในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้อัญเชิญพระเสริมลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ส่วนพระใสยังคงประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

ไหว้หลวงพ่อพระใสจำลอง เมื่อเข้ามาในวัดโพธิ์ชัย สิ่งที่มองเห็นก็คือลานกว้างๆ มีอุโบสถอยู่ทางขวามือ ส่วนอาคารหรือเสนาสนะอื่นๆ ก็เป็นศาลาและกุฎิ อีกด้านหนึ่งใกล้ประตูวัดโพธิ์ชัยและลานจอดรถ มีศาลาหลังเล็กๆ มีดอกไม้ธูปเทียน วัตถุมงคล เป็นสถานที่สำหรับไหว้หลวงพ่อพระใสองค์จำลอง เพราะในอุโบสถ ไม่อนุญาตให้มีการจุดธูปเทียนได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

อุโบสถวัดโพธิ์ชัย สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปที่ชาวหนองคายและชาวพุทธทั่วประเทศไทยศรัทธา เมื่อเข้าประตูวัด (มาจากตลาดท่าเสด็จ) จะเห็นอุธบสถอยู่ทางขวามือ ก่อนที่จะถึงอุโบสถ มีศาลาสำหรับจุดเทียนธูปบูชาหลวงพ่อพระใสองค์จำลองด้านนอก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

พระธาตุปิดถ้ำพญานาค เป็นที่เชื่อกันมานานว่าที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีถ้ำพญานาคลงไปถึงสะดือโขงและเป็นทางที่พญานาคใช้สัญจร สำหรับพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อปิดปากถ้ำ ถ้ำพญานาคมีเรื่องเล่ากันมานานว่าหากมนุษย์เข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม ตามตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลางและพระใสประจำน้องคนสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่เวียงจันทน์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามลงเรือข้ามฝั่งมายังเมืองหนองคาย แต่เกิดพายุพัดพระสุกจมน้ำหายไป ส่วนพระเสริมและพระใสได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่หนองคาย จนในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้อัญเชิญพระเสริมลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ส่วนพระใสยังคงประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่อพระใสวัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กครับ เมื่อประดิษฐานอยู่ในวิหารหรือพระอุโบสถที่มีขนาดสูงใหญ่ จะมีการสร้างฐานพระพุทธรูปให้สูงขึ้น เหมาะสมกับขนาดของอุโบสถ ด้านหลังหลวงพ่อพระใสสร้างเป็นลักษณะเรือนซุ้มสามยอดงดงามมาก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

หลวงพ่อพระใสวัดโพธิ์ชัย นำมาฝากให้ชมกันแบบชัดๆ ถึงความงดงามขององค์พระพุทธรูป หลวงพ่อพระใสครับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย เป็นที่สนใจของผู้ที่ได้เดินทางมานมัสการ สักการะหลวงพ่อพระใส ด้วยความสวยงามของจิตรกรรมเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากต้องหยุดชมกันนาน ประตูทางเข้าออกอุโบสถมีทั้งหมด 3 ด้าน คือด้านตะวันออก ด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้ ซึ่งผนังทั้งหมดมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

จิตรกรรมประวัติหลวงพ่อพระใส เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานหลวงพ่อพระใส ถูกเขียนออกมาเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนหนึ่งในอุโบสถ ความยาวหลายสิบภาพ แต่ละภาพจะมีบรรยายเรื่องราวของภาพนั้นๆ ให้ศึกษากันครับ ขอเริ่มแบบย่อๆ จากตอนที่พระพุทธรูปถูกซ่อนก็แล้วกันครับ

 ความเป็นมาเกี่ยวกับพระใสนั้นมีพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 องค์ด้วยกัน คือ พระสุก พระเสริม พระใส ถูกซ่อนอยู่บริเวณภูเขาควาย ซึ่งชาวเมืองนำไปซ่อนไว้เมื่อครั้งเวียงจันทน์เกิดฉุกเฉิน ขบวนอันเชิญพระใช้วิธีล่องแพ ขณะถึงลำน้ำคุ้งกว้าง ได้เกิดพายุพัดโหมกระหน่ำ แท่นของพระสุกได้แหกแพจมลงไปในน้ำ บริเวณนั้นจึงเรียกว่า “เวินแท่น” จนบัดนี้ ขบวนล่องต่อมาจนพ้นปากน้ำงึม พระสุกแหกแพตกจมแม่น้ำโขง พลันท้องฟ้าก็สงบเงียบ บริเวณนั้นจึงมีนามว่า “เวินสุก” อ.โพนพิสัย

ขบวนถึงหนองคาย พระเสริมได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใส ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดหอก่อง (วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ) ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้ขุนวรธานี และเจ้าเหม็น (ข้าหลวง) อัญเชิญพระเสริมและพระใสลงไปกรุงเทพฯ ขบวนเกวียนของพระใสจากวัดหอก่องถึงวัดโพธิ์ชัย เกิดเหตุขัดข้อง เกวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ท้ายที่สุดเกวียนก็หักลง แม้จะนำเกวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ไม่เป็นผล จึงตกลงกันว่า พระใสจะประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระเสริมลงไปกรุงเทพฯ อยู่วัดปทุมวนารามฯ ปี พ.ศ. 2515 พระเวทีวุฒิกรเจ้าอาวาสได้ดำริสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นโดยรวบรวมเงินได้ราว 3 ล้านบาท แต่ไม่สำเร็จ ได้มรณภาพเสียก่อน…

 เรื่องราวความเป็นมาคร่าวๆ ก็เป็นแบบนี้ละครับถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดก็คงต้องไปอ่านศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังกันเพิ่มเติม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดโพธิ์ชัย

หงอนพญานาค หงอนพญานาค เป็นชิ้นส่วนที่พบและพิสูจน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต มีเอกสารเกี่ยวกับการค้นพบชิ้นส่วนเหล่านี้ และมีหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับการค้นพบชิ้นส่วนที่เห็นแล้วก็น่าประหลาดใจ และไม่สามารถเทียบกับชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตอื่นใดได้ เชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาค เก็บไว้ในตู้ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย

 นอกจากนี้ยังมีเครื่องเงินซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองหนองคายมาช้านาน ตั้งแสดงไว้ด้วยครับ

 อีกภาพก็เป็นสิงห์ที่ยืนอยู่หน้าประตู สำหรับวัดโพธิ์ชัยขอจบการพาชมกันเอาไว้เท่านี้ก่อนไว้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมาอัพเดตให้อีกทีครับ