พฤษภาคม 25, 2018

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน

บ้านโคกคอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139 โดยจัดตั้งบ้านเรือนอยู่ระหว่างโคกหรือป่ากับหนองน้ำที่ค่อนไปทางโคกมากกว่าหนองน้ำ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โคกค่อน” ซึ่งต่อมากร่อนเป็น “โคกคอน” ในปัจจุบัน

หลักฐานที่พบ   otherjerusalem.com
1. เครื่องมือหินขัด ได้แก่ ขวานหินขัด หัวธนูหิน ซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหิน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมนุษย์ยุคโลหะ
2. เครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านโคกคอนได้ขุดค้นพบหม้อดินเผาลายเขียนสียุคบ้านเชียงและหมอดินเผาแบบลายเล็บขูด ลายเชือกทาบ รวมทั้งเครื่องประดับหินแก้ว ลูกปัด กำไล ซึ่งน่าจะกำหนดอายุได้ว่า เป็นเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 2,000-3,000 ปี
3.โครงกระดูกมนุษย์โบราณ พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่หมู่บ้านโคกคอนมีลักษณะเช่นเดียวกับยุคบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีและเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2544 กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณมาทำการขุดค้นเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปพิสูจน์อายุและยุคสมัยของโบราณวัตถุและโครงการกระดูกของมนุษย์เหล่านั้น